Zemní a výkopové práce

V oblasti bagrování a zemních prací, resp. dopravy a přepravy nabízíme širokou škálu strojního vybavení, hutnící mechanizace a dopravních prostředků, a to včetně těžkých nákladních vozidel.

Při práci v již obývaných či jinak užívaných prostorách dbáme na šetrnou manipulaci s nákladem s ohledem na neponičení či neporušení okolí místa pracoviště. Vzhledem k využívání mnoha mechanizačních doplňků a zařízení je pro nás samozřejmostí po ukončení prací si používané místo uklidit a v případě požadavku klienta uvést do původního stavu.

Nabídka mechanizace

Ukázka referencí

Prohlédněte si naší obsáhlou fotogalerii projektů na kterých jsme spolupracovali.

rekonstrukce propustku
Malešov – rekonstrukce mostku
Milovice - rekultivace skládky