Project Description

• pracovní šířka zhutnění 1300 mm
• provozní hmotnost 3,94 t
• amplituda 0,37 mm
• frekvence 69 Hz
• skrápění povrchu